Metoda Acti-Specting

  • Dostosuj

Organizm człowieka zna drogę jaką przebywa od stanu zdrowia do choroby, zna też drogę powrotną od choroby do zdrowia. Trzeba tylko ją zaktywizować.  Może pomóc Ci w tym metoda acti-specting.

 Acti-specting to metoda rozpuszczania napięć na każdej płaszczyźnie, w której efekt poprawy stanu zdrowia ujawnia się w każdej fazie procesu.

Choroba to zaburzenie stanu równowagi wewnętrznej organizmu. Proces chorobowy powstaje przede wszystkim poprzez ingerencję w organizm różnych czynników: bakteryjnych,wirusowych,urazowych,chemicznych,promieniotwórczych i innych nieznanych, jak i psychicznych: emocjonalnych i mentalnych. Poprzez korekcję w obszarze fizycznym, emocjonalnym i mentalnym metoda stwarza kompleksową możliwość regeneracji organizmu i prowadzi zaburzoną jego równowagę do stanu zdrowia.

Acti-specting dzięki indywidualnie dobranemu programowi oraz dzięki użyciu innowacyjnej aparatury diagnostycznej i korygującej przy udziale wykwalifikowanych specjalistów - lekarza i psychologa ukierunkuje twój proces na wyjście z choroby lub jej złagodzenie.

Na planie fizycznym stosujemy wspomagającą  terapię ziołową, wyrównującą PH organizmu (równowagę kwasową-zasadową) oraz preparaty poprawiające funkcjonowanie poszczególnych układów organizmu, w tym układu odpornościowego.

Na planie emocjonalnym przy pomocy nowoczesnych nieinwazyjnych  urządzeń uzyskujemy informacje dotyczące siły-słabości ośrodkowego układu nerwowego, jego labilności (wrażliwości), aktualnego poziomu przeciążenia stresem.  Określamy również wykorzystywane psychologiczne mechanizmy obronne, którymi są najczęściej  nieświadome sposoby unikania i redukowania takich uczuć, jak strach czy lęk. Psychologiczne mechanizmy obronne są niezbędne dla utrzymania równowagi psychicznej, natomiast mogą być źródłem problemów emocjonalnych w sytuacji gdy są wykorzystywane w sposób nadmierny i nieadekwatny. Za pomocą urządzenia neurofeedback proponujemy indywidualny korekcję stanu emocjonalnego (w tym mechanizmów obronnych).

Na planie mentalnym używając innowacyjnej aparatury uzyskujemy dane odnośnie wiodących procesów myślenia, co pomaga w doborze odpowiednich technik psychologicznych.

Metoda Acti-specting okazuje się skuteczna przy rozwiązywaniu takich problemów, jak:

  • Nerwica
  • Depresja
  • Lęki i fobie (w tym fobie społeczne)
  • Zespól przewlekłego zmęczenia
  • Zaburzenia odżywiania
  • Natręctwa nerwicowe
  • Stres pourazowy

Metoda ta jest wykorzystywana również do poprawy stanu organizmu w chorobach: nowotworowych, układu krążenia, układu oddechowego, chorobach autoimmunologicznych, układu nerwowego i układu kostnego.