Aktualności

Aktualnie trwają zapisy na badania sily-slabości układu nerwowego w cenie promocyjnej. Badanie zawiera również ocenę wydajności pracy w czasie. Okreslenie sily- slabości układu nerwowego pozwala zrozumieć podatność człowieka na sytuacje stresowe, jego sposób zachowania i odreagowania.

Wyniki naszej pracy były przedstawione:

 • na XX konferencji Psychologia Zdrowia zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (maj 2015)- http://www.psychologiazdrowia.ug.edu.pl/
 • na XIV międzynarodowej konferencji „Trauma in Changing Societies: Social Contexts and Clinical Practice” zorganizowanej przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Psychotraumą (European Society for Traumatic Stress Studies) (czerwiec 2015)- http://estss2015.eu/conference-organisers/
 • W lipcu 2015 r. przedstawiliśmy wnioski z naszych badań na międzynarodowej konferencji „The Fears and Anxieties in the 21st Century Project: 2nd Global Meeting” (Mansfield College, Oxford, United Kingdom). 
 • W marcu 2016 roku wzięliśmy udział w I Interdyscyplinarnej  konferencji "Cywilizacja zdrowia" organizowanej przez Uniwersytet Śląski. Tematem naszej prezentacji było: "Zastosowanie innowacyjnych urządzeń w łagodzeniu skutków stresu przewlekłego".
 • W marcu 2016 roku wystąpiliśmy z referatem "Innovative psychotherapy techniques for healing from childhood traumas (EMDR, Recall Healing)" na VI międzynarodowej konferencji "Trauma: Theory and Practice" w Budapeszcie zorganizowanej przez  Global Network for Dynamic Research and Publishing.
 • 19-21 września 2016 r. uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji  „The Fears and Anxieties in the 21st Century Project: 3nd Global Meeting” (Mansfield College, Oxford, United Kingdom).  Temat wystąpienia: “The notion of fearlessness in the contemporary Maasai culture”.
 • 10-11 października 2016 r. odbyła się III edycja Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego, ( Cieszyn-Ustroń-Stonawa). Tematem naszego wystąpienia było: „Wokół samotności i osamotnienia” (spojrzenie psychologiczne).
 • 18-19 maja  2017 r. odbyła się  Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Obraz choroby w dyskursie kulturowym” organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zaprezentowaliśmy referat pod tytułem „Choroba jako sposób rozwiązywania konfliktu emocjonalnego w  świetle nowoczesnych koncepcji o zdrowiu”.
 • 25-26 lipca 2017 r. referat pt. “New approach to reducing stress and anxiety of psychosomatic patients” przedstawiliśmy na 19th International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH) organizowanej przez GLOBAL ASSOCIATION FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH (GAHSSR) na Uniwersytecie w Barcelonie (Universitat de Barcelona - Edifici Histic, Barcelona, Spain).
 • 13-15 listopada 2017 wzięliśmy  udział w konferencji „W zdrowym ciele zdrowy duch” zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Temat naszego wystąpienia: „Świadomość ciała jako metoda emocjonalnego samouzdrawiania”.

 • 21-22 maja 2018 r. uczestniczyliśmy w międzynarodnej konferencji naukowej 2nd Lisbon International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 21-22 May 2018, Portugal. Tytuł naszego wystąpienia: "Bodily Awareness as a Tool of Psychological Inquiry".
 • 24-25 września 2018 roku Victoria Dunaeva wzięła udział jako keynote speaker w międzynarodowej konferencji naukowej  International Conference on Research in Social Science & Humanities (ICRSSH) w Budapeszcie organizowanej przez Eurasia Research.  Temat prezentacji - "New approaches in Social Well-being Studies".

Nasz artykuł pt. “Innovations in Psychological  Diagnostics and Psychotherapy” został opublikowany w: „There’s more to Fear than Fear  Itself: Fears and Anxieties in the 21st Century” Edited by Izabela Dixon, Selina E. M.Doran and Bethan Michael, 2016, Inter-Disciplinary Press, Oxford, United Kingdom.  Format: eBook (PDF) ISBN 978-1-84888-404-5.

Nasz artykuł pt.”Zastosowanie innowacyjnych urządzeń w łagodzeniu skutków stresu przewlekłego” (s.85-90) został opublikowany w:„Cywilizacja zdrowia” (red. M.Warchał), Wyd.e-bookowo, 2016, ISBN/ISSN: 978-83-7859-736-0.

Nasz artykuł pt.„Wokół samotności i osamotnienia (spojrzenie psychologiczne)” (s.41-49) został opublikowany w: W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego : praca zbiorowa. T. 3 / pod redakcją Daniela Kadłubca, Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Andrzeja Kasperka, Cieszyn : wyd. Arka,  2017, ISBN9788394848224

Nasz artykuł pt. "New approach to reducing stress and anxiety of psychosomatic patients" został opublikowany w: PEOPLE: International Journal of Social Sciences, ISSN 2454-5899 , 3(3) 2017.

Nasz artykuł pt."Study of Bodily Awareness during A Psychological Inquiry" został opublikowany w: PEOPLE International Journal of Social Sciences,  4(2), 2018, 793-799.

Nasz artykuł pt."New approaches in Social Well-Being Studies" został opublikowany w: PEOPLE International Journal of Social Sciences,  4(3), 2018, 566-573.

Od 2016 roku mamy w naszej ofercie  badanie typu psychologicznego, w oparcie o zdjęcie (według koncepcji Carla Junga i Majers-Brrigs). Badanie pomaga zrozumieć silne i słabe strony swojej osobowości, dzięki czemu można się nauczyć przezwyciężać własne ograniczenia i być dla siebie największym wsparciem. 

Od 2015 roku prowadzimy konsultacje psychologiczne i medyczne on-line – w języku polskim, rosyjskim i angielskim (Skype: activus-aspectus; diana-vitko).